Over De Levensbron

Onze naam ‘De Levensbron’ verwijst naar onze God.
Hij is de Bron van leven.

 

Onze God geeft ons leven. Hij is de Schepper van mensen, dieren, planten, bomen, zon, maan en sterren. Hij heeft alles mooi gemaakt. Daarom doen wij ons best om zo goed mogelijk voor zijn schepselen te zorgen. Hij geeft ons veel liefde en Hij vraagt van ons liefde voor Hem, voor onze medemensen en voor zijn schepping.

 

Onze God redt ons leven. Dat is nodig omdat wij kleine mensen zijn met zwakke plekken. Wij maken fouten. Wij hebben veel kapot gemaakt in zijn goede schepping. Wij geloven dat onze God geduldig en genadig is. Hij heeft zijn liefde aan ons bewezen in Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om ons te redden. Dat vieren we in de kerk.

 

Onze God vernieuwt ons leven. Hij leert ons geloven, hopen en liefhebben. We geloven in Hem als onze Levensbron. We hebben hoop op een mooie toekomst. Hij heeft beloofd dat hij alles nieuw zal maken. Hij helpt ons om hier en nu goede keuzes te maken, om liefde te geven aan de mensen om ons heen. Zo maakt Hij ons leven nu al mooier.

 


 

Nederlandse Gereformeerde Kerken
De Nederlandse Gereformeerde Kerken (afgekort NGK) worden gevormd door ongeveer 320 plaatselijke kerken met samen bijna 140.000 leden. Wij geloven in God, die we kennen uit de Bijbel. God heeft de wereld lief. We zien zijn liefde het duidelijkst in zijn Zoon, Jezus Christus, de redder van de wereld.